loader image

Folie typu flow-pack i flow-vac

Oferujemy różnego typu folie do pakowania w maszynach przepływowych, zarówno poziomych jak i pionowych. Nasze folie spełniają specyficzne wymagania stawiane do pracy z takimi maszynami, konieczność uzyskania szybkiego i silnego zgrzewu (HOT TACK) w krótkim odcinku czasu. Do tego służy dodatek metalocenu w polietylenie o odpowiednich parametrach.

Dodatkowo, ponieważ po uzyskaniu próżni opakowanie wypełnia się atmosferą gazów modyfikowanych (MAP), zgrzew musi wytrzymać podwyższone ciśnienie jakie jest wywierane na folię. Prędkość pakowania jakie możemy zapewnić to 12 do 18 cykli na minutę.

Zdjęcie zapakowanych produktów